ریسه نوری چیست؟

به چه چیزی ریسه نوری میگویند؟ ریسه نوری به یک نوار گفته می شود. که تعدادی لامپ دارد. و همه این لامپ ها با استفاده از یک مدار الکتریکی به هم وصل میشوند. این مدل از تجهیزات روشنایی بیشتر به عنوان نور مخفی کاربرد دارد. و ریسه نوری یک سری ویژگی ها دارد که همان […]

بیشتر بخوانید