ریسه شلنگی چیست؟

ریسه نوری چیست؟ همانطور که توضیح داده میشود، ریسه ها نوعی روشنایی های بلند و باریک هستند و برای تزیینات روشنایی کاربرد دارند. ریسه های LED یک نوار طولانی است که چیپ های کوچک LED در بازه های مشخص قرار گرفته اند. نوارها به گونه ای باریک هستند که در تمام محیط ها مورد استفاده […]

بیشتر بخوانید